foto mcer sekcja plywacka
foto mcer sekcja plywacka 1
plywanie 2

Sekcja pływacka

O zajęciach

O zajęciach

Zapraszamy wszystkie dzieci od 7 roku życia oraz dziecięcych i młodzieżowych
zawodników już trenujących na zajęcia pływania sportowego.

Głównym założeniem sekcji pływackiej jest wszechstronne przygotowanie fizyczne ze zwróceniem uwagi na rozwój szybkości, wytrzymałości, koordynacji i orientacji oraz przygotowanie techniczne poprzez doskonalenie elementów techniki pływania stylem dowolnym, grzbietowym, motylkowym i klasycznym.

Naszą ambicją jest stworzenie grupy pływackiej trenującej i reprezentującej klub i miasto na zawodach różnej rangi, także w zawodów rangi międzynarodowej.

Prowadzimy nabory do dwóch grup szkoleniowych:

  • dla dzieci od 7 lat (grupa średniozaawansowana)
  • dla dzieci od lat 11 (grupa zaawansowana).
Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i prowadzone są przez doświadczonych i utytułowanych instruktorów pływania – Michała Zajdę oraz Piotra Gałkę.
 
Zapisy do sekcji lekkoatletycznej prowadzi:
 

TRENER
Michał Zajda
tel. 508 129 924
m.zajda@marcovia-marki.com.pl

Uwaga! Nabór do sekcji pływackiej prowadzimy przez cały sezon.

treningi

treningi

Treningi sekcji pływackiej odbywają się na Pływalni MCER w Mareckim Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym przy ul. Wspólnej 40, trzy razy w tygodniu:

  • w poniedziałki w godz. 14:30 -16.00
  • środy 14:30 – 16.00
  • oraz czwartki 14.30 – 16.00

Miesięczna składka członkowska wynosi:

  • 240 zł dla posiadaczy Mareckiej Karty Mieszkańca,
  • 300 zł dla pozostałych członków sekcji.

1) W przypadku posiadania Mareckiej Karty Mieszkańca, wysokość składki członkowskiej wynosi: 80% miesięcznej składki członkowskiej. W celu skorzystania ze zniżki należy dołączyć kserokopię Karty do Deklaracji.

2) W przypadku posiadania Mareckiej Karty Dużej Rodziny, wysokość składki członkowskiej wynosi: 80% miesięcznej składki członkowskiej. W celu skorzystania ze zniżki należy dołączyć kserokopię Karty do Deklaracji.

3) W przypadku, gdy Członkami klubu jest rodzeństwo, wówczas składka członkowska za drugie i kolejne dziecko wynosi 50% miesięcznej składki członkowskiej.

grafikaHarmonogram treningów