mistrzostwa w biegach dzieci i mlodziezy
 1. CELE
  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych;
  Promocja walorów sportowo-rekreacyjnych  MCER.

 2. ORGANIZATOR
  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (MIM Sp. z o.o.),
  ul. Wspólna 12, 05-270 Marki,
  Tel. 22 100-23-33,
  www.mareckieinwestycje.pl,
  e-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl

 3. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
  Impreza odbędzie się w październiku 2021 roku
  Start imprez biegowych

  10:10 dzieci,
  11:40 młodzież, 
  13:00 Biegi Główne,

  Start i meta imprezy zlokalizowane będą na Stadionie MCER w Markach, ul.Wspólna 40-42.
  Impreza ma charakter otwarty i będzie przeprowadzona bez względu na warunki atmosferyczne

 4. W RAMACH  I URODZINOWEGO BIEGU MCER ODBĘDĄ SIĘ:
  Biegi dla dzieci i młodzieży z podziałem wiekowym od rocznika 2013- 2003 (poniżej 18 r.ż.);
  Bieg rodzinny 400 m. (2014 i młodsi wraz z opiekunami: 1 pełnoletni opiekun i 1 dziecko);
  Bieg Główny – 40 min.