Daty zawodów:

20 kwiecień 2024 r.  – Czwartek LA

27 kwiecień 2024 r.  – Czwartek LA

 

REGULAMIN – SOBOTY LEKKOATLETYCZNE W MARKACH

Organizatorzy zawodów:
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” tel. 22 740 7434
UKS Orzełki Warszawa tel. 516 725 709
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Oddział MKS Marcovia Marki.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Marki.

Terminy zawodów:
20.04.2024r ( sobota)
27.04.2024r ( sobota)

Zawody odbywać się będą na stadionie MCER przy ul. Wspólnej 40 w Markach.

Kategorie:
OPEN – roczniki – 2010 i starsi
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013 i młodsi

Konkurencje:
Kategoria OPEN + Rocznik 2011 Chłopcy
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 1000m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ( 4kg)
KATEGORIA OPEN + Rocznik 2011 Dziewczyny
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 600m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ( 3kg)
Rocznik 2012 i 2013 i młodsi Chłopcy
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 1000m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, piłeczka palantowa
Rocznik 2012 i 2013 i młodsze Dziewczyny
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 600m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, piłeczka palantowa

Uczestnicy:
Zawodnicy mogą wystartować w 1 konkurencji biegowej i 1 konkurencji technicznej.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zgłoszenia
Zgłoszenia wysyłamy na maila : uksorzelki@wp.pl – wpisując ( imię, nazwisko zawodnika,
rocznik, 1 konkurencje techniczną i 1 konkurencje biegową w której startuje zawodnik,
szkoła/ klub). Zgłoszenia przyjmowane również będą w dniu zawodów w biurze od
godziny 9:00.

Nagrody
Najlepsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale
w zawodach eliminacyjnych.
Uczestnik przystępujący do rywalizacji w ramach „Soboty Lekkoatletyczne w Markach”
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie;
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
kontekście jego udziału w zawodach;
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym;
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Sprawy regulaminowe i sporne załatwia kierownik zawodów – Michał Bogucki tel. 516 725
709, uksorzelki@wp.pl .
Program zawodów :
– 9:00- 9:50 – biuro zawodów
– 10:00 – start zawodów
10:00 – 60m Mężczyzn
10:00 – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, piłeczką palantową Kobiet
11:00 – 60m Kobiet
11:00 – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, piłeczka palantowa Mężczyzn
12:00 – 300m K + M
12:30 – 600/1000m K+M
13:00 – zakończenie zawodów