SOBOTY LEKKOATLETYCZNE edycja wiosenna 2023

 

Daty zawodów:

29 kwiecień 2023 r.  – Czwartek LA

6 maj 2023 r.  – Czwartek LA

13 maj 2023 r.  – Czwartek LA

 

Zawody odbywać się będą na stadionie przy ul. Wspólnej 40 w Markach.

 

Zasadniczym celem cyklu imprez dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” jest promowanie systematycznej pracy prowadzącej do osiągania wartościowych rezultatów sportowych.

Organizatorzy z poszczególnych miast są zobowiązani do przeprowadzenia cyklu imprez (w okresie jesienno-wiosennym) pn „Czwartki Lekkoatletyczne” .

Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych” zorganizowany zostanie w dniach 17-18 czerwca  2023 r.

Zawody w zgłoszonych ośrodkach do XXIX edycji należy przeprowadzić do 04.06.2023 r.

List zgłoszeniowe uczestników na XXIX Ogólnopolski Finał „Czwartków Lekkoatletycznych”  przyjmowane są do 10.06.2023 r.

 

Uczestnicy.

Prowadzone zawody są w trzech kategoriach wiekowych oddzielnie dla dziewcząt i chłopców:

I grupa wiekowa 13 lat – 2010

II grupa wiekowa 12 lat – 2011

III grupa wiekowa 11 lat i młodsi – 2012

Każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach (jednej biegowej i jednej technicznej).

W Ogólnopolskim Finale „Czwartków Lekkoatletycznych” zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej).

 

Konkurencje.

W trakcie zawodów rozgrywane są następujące konkurencje:

Rocznik 2010:

Dziewczęta:    60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą – 3 kg, ;

Chłopcy:         60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż,  pchnięcie kulą – 4kg;

Zawodnicy tego rocznika podczas Finałów Ogólnopolskich w konkurencji skoku w dal będą skakać z belki a nie ze strefy.

Rocznik 2011, 2012 i młodsi:

Dziewczęta:    60 m, 300 m, 600 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;

Chłopcy:         60 m, 300 m, 1000 m, skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia podczas zawodów dodatkowych konkurencji.

 

Zasady kwalifikacji do Finału Ogólnopolskiego

 1. Prawo startu w Finale Ogólnopolskim uzyskają zawodnicy zgłoszeni przez organizatorów w poszczególnych Ośrodkach .
 2. Do Finału Ogólnopolskiego kwalifikuje się maksymalnie trzech zawodników z miasta w każdej konkurencji.

Ze względu na możliwości finansowe Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w Ogólnopolskim Finale  według punktu 5 ppkt b) Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach  najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

 

Wymogi regulaminowe.

Organizatorzy zawodów w poszczególnych ośrodkach mają obowiązek umieszczenia protokółów z wynikami zawodów na stronie internetowej Stowarzyszenia SDiM  www.czwartki.pl najpóźniej siedem dni po ich przeprowadzeniu. Nie dostarczenie protokółów zawodów w podanym terminie powoduje, że nie zostaną one uwzględnione do Ogólnopolskiego Finału.

 

Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:

 1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
  w dowolnej formie.
 2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w zawodach.
 3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 5. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
  i bilbordach.

Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” w Warszawie zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

I Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego w Biegach Dzieci i Młodzieży

mistrzostwa w biegach dzieci i mlodziezy
 1. CELE
  Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia dzieci, młodzieży i dorosłych;
  Promocja walorów sportowo-rekreacyjnych  MCER.

 2. ORGANIZATOR
  Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (MIM Sp. z o.o.),
  ul. Wspólna 12, 05-270 Marki,
  Tel. 22 100-23-33,
  www.mareckieinwestycje.pl,
  e-mail: biuro@mareckieinwestycje.pl

 3. OPIS, TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
  Impreza odbędzie się w październiku 2021 roku
  Start imprez biegowych

  10:10 dzieci,
  11:40 młodzież, 
  13:00 Biegi Główne,

  Start i meta imprezy zlokalizowane będą na Stadionie MCER w Markach, ul.Wspólna 40-42.
  Impreza ma charakter otwarty i będzie przeprowadzona bez względu na warunki atmosferyczne

 4. W RAMACH  I URODZINOWEGO BIEGU MCER ODBĘDĄ SIĘ:
  Biegi dla dzieci i młodzieży z podziałem wiekowym od rocznika 2013- 2003 (poniżej 18 r.ż.);
  Bieg rodzinny 400 m. (2014 i młodsi wraz z opiekunami: 1 pełnoletni opiekun i 1 dziecko);
  Bieg Główny – 40 min.

Memoriał Bogdana Króla w piłce nożnej roczniki 2010-2011

Memorial Bogdana Krola

W dniach 28-29 sierpnia zapraszamy na pierwszy cykliczny Memoriał Bogdana Króla w piłce nożnej roczników 2009-2010.

Bogdan Król przez większą część swojego życia związany był z Marcovią Marki.
Wszyscy którzy znali tego wyjątkowego człowieka wiedzą, że żył piłką nożną i naszym klubem. Był wyjątkowym propagatorem sportu w naszym mieście, a jednocześnie zaangażowanym i działającym z ogromnym poświęceniem kierownikiem sportowym klubu.
Organizatorem będzie AP Marcovia przy wsparciu Urzędu Miasta Marki.