baner imprezy
Imprezy XS

Imprezy

luty – maj 2024 r.
Wiosenna Runda Piłki Ręcznej luty – maj 2024 r.

Terminarz I ligi piłki ręcznej grupa C:  https://zprp.pl/rozgrywki/i-liga/i-liga-kobiet-grupa-c

20-27.04.2024 r.
SOBOTY LEKKOATLETYCZNE edycja wiosenna - kwiecień 2024 r.

 

Daty zawodów:

20 kwiecień 2024 r.  – Czwartek LA

27 kwiecień 2024 r.  – Czwartek LA

 

REGULAMIN – SOBOTY LEKKOATLETYCZNE W MARKACH

Organizatorzy zawodów:
Stowarzyszenie „Sport Dzieci i Młodzieży” tel. 22 740 7434
UKS Orzełki Warszawa tel. 516 725 709
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. – Oddział MKS Marcovia Marki.

Patronat honorowy: Burmistrz Miasta Marki.

Terminy zawodów:
20.04.2024r ( sobota)
27.04.2024r ( sobota)

Zawody odbywać się będą na stadionie MCER przy ul. Wspólnej 40 w Markach.

Kategorie:
OPEN – roczniki – 2010 i starsi
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013 i młodsi

Konkurencje:
Kategoria OPEN + Rocznik 2011 Chłopcy
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 1000m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ( 4kg)
KATEGORIA OPEN + Rocznik 2011 Dziewczyny
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 600m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą ( 3kg)
Rocznik 2012 i 2013 i młodsi Chłopcy
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 1000m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, piłeczka palantowa
Rocznik 2012 i 2013 i młodsze Dziewczyny
Konkurencje biegowe: 60m, 300m, 600m
Konkurencje techniczne : skok w dal, skok wzwyż, piłeczka palantowa

Uczestnicy:
Zawodnicy mogą wystartować w 1 konkurencji biegowej i 1 konkurencji technicznej.

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Zgłoszenia
Zgłoszenia wysyłamy na maila : uksorzelki@wp.pl – wpisując ( imię, nazwisko zawodnika,
rocznik, 1 konkurencje techniczną i 1 konkurencje biegową w której startuje zawodnik,
szkoła/ klub). Zgłoszenia przyjmowane również będą w dniu zawodów w biurze od
godziny 9:00.

Nagrody
Najlepsze 3 osoby z każdej kategorii wiekowej otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz medale
w zawodach eliminacyjnych.
Uczestnik przystępujący do rywalizacji w ramach „Soboty Lekkoatletyczne w Markach”
udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na
wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w
dowolnej formie;
Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w
kontekście jego udziału w zawodach;
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i
w czasie przez siebie wybranym;
Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Sprawy regulaminowe i sporne załatwia kierownik zawodów – Michał Bogucki tel. 516 725
709, uksorzelki@wp.pl .
Program zawodów :
– 9:00- 9:50 – biuro zawodów
– 10:00 – start zawodów
10:00 – 60m Mężczyzn
10:00 – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, piłeczką palantową Kobiet
11:00 – 60m Kobiet
11:00 – skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą, piłeczka palantowa Mężczyzn
12:00 – 300m K + M
12:30 – 600/1000m K+M
13:00 – zakończenie zawodów

06.04.2024 r.
Marecki Test Coopera 06.04.2024 r.

MARECKI TEST COOPERA – REGULAMIN

Test Coopera to 12-minutowa próba wysiłkowa. Uczestnicy starają się pokonać w
tym czasie jak najdłuższy dystans na bieżni stadionu.

DATA IMPREZY: 6 kwietnia 2024 r. ( SOBOTA)

MIEJSCE: Stadion MCER w Markach

CEL ZAWODÓW:
● popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako
jednego z elementów zdrowego trybu życia;
● promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Marek i okolic;
● umożliwienie systematycznego sprawdzania swoich sił w rywalizacji sportowej;

ORGANIZATORZY:
MKS Marcovia Marki

ZASADY UCZESTNICTWA:
W zawodach mogą wystartować biegacze/biegaczki urodzeni od 2012 roku; wszyscy
uczestnicy, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów; podczas weryfikacji uczestnicy,
muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służącym do kontroli daty urodzenia;
warunkiem dopuszczenia niepełnoletniego zawodnika/zawodniczki do startu jest: obecność
rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w
Biurze Zawodów; posiadanie dokumentu potwierdzającego datę urodzenia dziecka;
warunkiem dopuszczenia zawodnika/zawodniczki do biegu będzie własnoręczne podpisania
w Biurze Zawodów oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu,
deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań
lekarskich do udziału w biegu; każdy uczestnik Mareckiego Testu Coopera ma obowiązek
zapoznać się z regulaminem testu i musi go przestrzegać.

ZGŁOSZENIA
– Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Zawodów na stadionie w dniu startu w godz. 8:00 do
8:45 lub przez maila: bogucki93@wp.pl

OPŁATA STARTOWA
– 10 zł od zawodnika ( gotówką w dniu zawodów – płatne w biurze)

NAGRODY:
– Dyplom pamiątkowy z wynikiem

KATEGORIE WIEKOWE:
– Dzieci i młodzież – roczniki 2012-2006
– Dorośli – roczniki 2005 +

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
Zawody odbywać się będą z uwzględnieniem warunków atmosferycznych; obowiązek
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników;
organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki; protesty należy składać w
dniu zawodów lub po ogłoszeniu wyników; interpretacja niniejszego regulaminu leży w
gestii organizatorów; zawodnicy muszą posiadać własne numery startowe w trakcie testu

PROGRAM MINUTOWY
8:00 – 8:45 – biuro zawodów
8:30 – rozgrzewka dla wszystkich prowadzona przez trenera sekcji
lekkoatletycznej Marcovii Marki – Michała Boguckiego
9:00 – start testu Coopera dla dzieci – roczniki od 2012 do 2006
9:30 – start testu Coopera dla dorosłych / mastersów – roczniki 2005 i starsi.
10:00 – zakończenie zawodów

marzec-czerwiec 2024 r.
Wiosenna Runda Piłki Nożnej marzec - czerwiec 2024 r.

Terminarze dostępne są na stronie MZPN:

http://www.mzpn.pl/rozgrywki/tabele-i-terminarze/

 

21 marca 2024 r.
III Mistrzostwa Powiatu Wołomińskiego dzieci i młodzieży w Pływaniu - 21.03.2024 r.
mistrzostwa w biegach dzieci i mlodziezy
1-5.05.2024 r.
International Tournament Marcovia Cup 2011-2015 - 1-5.05.2024 r.
31.08.2024 r.
Memoriał Bogdana Króla w piłce nożnej rocznik 2014 - 31.08.2024 r.
Memorial Bogdana Krola

W dniu 31 sierpnia 2024 r. zapraszamy na czwarty cykliczny Memoriał Bogdana Króla w piłce nożnej rocznika 2014.

Bogdan Król przez większą część swojego życia związany był z Marcovią Marki.
Wszyscy którzy znali tego wyjątkowego człowieka wiedzą, że żył piłką nożną i naszym klubem. Był wyjątkowym propagatorem sportu w naszym mieście, a jednocześnie zaangażowanym i działającym z ogromnym poświęceniem kierownikiem sportowym klubu.
Organizatorem będzie AP Marcovia przy wsparciu Urzędu Miasta Marki.

16-23.08.2024 r.
Piłkarskie Obozy Sportowe - Ustronie Morskie 16-23.08.2024 r.

Ustronie Morskie 16-23.08.2024 r.

21-30.07.2024 r.
Obozy Sportowe Piłki Ręcznej w Piszu 21-30.07.2024 r.

Pisz 21-30.07.2024 r.

13-15.12.2024 r.
Memoriał Bożeny Markiewicz 13-15.12.2024
sierpień - listopad 2024 r.
Runda Jesienna piłki nożnej sierpień - listopad 2024 r.
wrzesień - grudzień 2024 r.
Runda Wiosenna piłki ręcznej wrzesień - grudzień 2024 r.
listopad - grudzień 2024 r.
Marcovia Cup 2021 – turnieje piłki nożnej dzieci i młodzieży listopad - grudzień 2024 r.